ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาวนาไทย...

'แฮปปี้ฟาร์มเมอร์’ เป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) ภารกิจของเราคือการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวนา และช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

เราไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาแต่ผลกำไรเป็นสิ่งเดียว แต่เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวนาไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้แล้วเรายังมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าคุณภาพดี เพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ มาถึงมือของผู้บริโภคทั่วประเทศ

พวกเรามีภารกิจ...

ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของชาวนาไทยผ่านทางฐานการค้าออนไลน์ (eCommerce) ซึ่งช่วยเชื่อมโยงชาวนา สหกรณ์ และองค์กรการค้าเป็นธรรมต่าง กับลูกค้าโดยตรง

วิสัยทัศน์...

พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวนาผ่านเทคโนโลยี

เป้าหมายของเรา คือการเห็นชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น

ลุงสุพรรณ ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการเกษตรเข้มแข็งจาก จ. มหาสารคาม