ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาวนาไทย...

'แฮปปี้ฟาร์มเมอร์’ เป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภารกิจของเราคือการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวนา และช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

เราไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาแต่ผลกำไรเป็นสิ่งเดียว แต่เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวนาไทย และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้แล้วเรายังมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าคุณภาพดี เพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ มาถึงมือของผู้บริโภคทั่วประเทศ

พวกเรามีภารกิจ...

ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของชาวนาไทยผ่านทางฐานการค้าออนไลน์ (eCommerce) ซึ่งช่วยเชื่อมโยงชาวนา สหกรณ์ และองค์กรการค้าเป็นธรรมต่าง กับลูกค้าโดยตรง

วิสัยทัศน์...

พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวนาผ่านเทคโนโลยี

เป้าหมายของเรา คือการเห็นชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น

ลุงสุพรรณ ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการเกษตรเข้มแข็งจาก จ. มหาสารคาม

OUR MISSION STATEMENT...

To increase economic well-being of Thai farmers through an ecommerce platform that connects farmers, farming co-op, and other fair-trade organizations with end consumers.

Short Term Strategy:

 • Expand market for agricultural products via ecommerce platform, generating higher income to the farmers’ communities.  

Long Term Strategy:

 • Educate farmers regarding 

  • efficient farming techniques, through video library of farming best practices

  • creation of higher value added products.

 • Reinvest in improving efficiency of farming systems.

  • Initiate endeavours to increase prevalence of irrigation system.

  • Import cheap, viable innovative farming innovations.

  • Develop more efficient farmers co-op